Photo of Li Chen

Li Chen

Managing Partner

Photo of Stephanie Chen

Stephanie Chen

Office Manager

Photo of Li Chen

James Ishimoto

Senior Counsel

Photo of Steve Malin

Steve Malin

Partner